Privatumo politika

Mamų mugės Kaune privatumo politika

MB „Linaurus“ (įmonės kodas 304966434, Liepų 24, Kukečiai, Kelmės raj., el.p. mamumuge.kaunas@gmail.com, tel. 8 657 45056, toliau – „Mes“) rūpinasi Jūsų privatumu ir saugo Jūsų asmens duomenis ir yra šios interneto svetainės valdytoja. Ši privatumo politika nustato ir paaiškina, kaip renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jums naudojantis šia interneto svetaine. Patvirtiname, kad Jūsų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Mūsų darbuotojai ir savanoriai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus. Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti ir kartu su kitomis sąvokomis suprantamas taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su mūsų politikos sąlygomis ir nuostatomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti savo asmens duomenų tvarkyti.

MŪSŲ TVARKOMA INFORMACIJA APIE JUS Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti mūsų paslaugas. Mes galime gauti asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių įvairiais būdais: (1) tiesiogiai iš Jūsų (kuomet jūs užpildote mūsų paskyrą ar anketą internete, užsisakote mūsų naujienlaiškį, skambinate mums ar pan.); (2) kai Jūs lankotės Mūsų svetainėje www.linaurus.lt ar mūsų socialinių tinklų paskyrose ir (3) iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, jūsų LinkedIn ar FB paskyrų).

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ Mes galime tvarkyti asmens duomenis, gautus iš Jūsų tiesiogiai, kai Jūs teikiate Mums asmens duomenis, kad užsiregistruotumėte mugės Partneriu, gautumėte informaciją, dalyvautumėte apklausoje, paliktumėte komentarą, užduotumėte klausimą, susisiektumėte su Mumis, prašytumėte priimti dirbti, prašytumėte tapti savanoriu ar bendruomenės nariu, pateiktumėte skundą arba kitais tikslais. Prašome turėti omenyje, kad netvarkysime asmens duomenų apie Jus, jei savo noru nepateiksite šios informacijos. Duomenys, kuriuos Mes galėtume tvarkyti, gavę tiesiogiai iš Jūsų: vardas, pavardė; pašto adresas; adresas; el. pašto adresas; telefono numeris; asmens kodas; banko sąskaitos numeris; slaptažodžiai; pirkimo istorija; pardavimų istorija.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME JUMS LANKANTIS SVETAINĖJE (SLAPUKAI) Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, kad tvarkytume informaciją apie Jus, kai Jūs lankotės svetainėje. Svetainėje Mes naudojame slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Mes galime nustatyti, kad lankėtės Mūsų svetainėje anksčiau. Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie slapukų tipus ir tai, kaip Mes juos naudojame, prašome kreiptis mamumuge.kaunas@gmail.com. Duomenys, kuriuos Mes galime tvarkyti apie Jus, kai lankotės Mūsų svetainėje:

• informacija apie Jūsų naudojamą peržiūros programą;

• detalės apie Jūsų peržiūrėtas interneto svetaines;

• Jūsų IP adresas;

• nuorodos, kurias paspaudėte;

• žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į Mūsų svetainę.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS Turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: Kauno Mamų mugės paslaugų (dalyvavimo Kauno Mamų mugės renginiuose) teikimas; atsiskaitymams; informacijai Jums siųsti; atsakyti į Jūsų klausimus; paslaugoms teikti; mūsų svetainės, renginių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos bei dalyvavimo mugėje įpročiams suprasti; rekomenduoti Jums prekių ar paslaugų*; analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti; kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę. Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija. Informuojame, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais: Teisės aktų reikalavimų vykdymas; Sutarties su Jumis vykdymas; Teisėti mūsų interesai, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni; Tam tikrais atvejais, Jūsų sutikimas. RINKODAROS PRANEŠIMAI Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie renginius, paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia, remdamiesi Jūsų anksčiau pateikta informacija. Retkarčiais Mes taip pat galime su Jumis susisiekti klientų apklausos tikslais. Jūs bet kada galite atsisakyti gauti šią informaciją susisiekę el. paštu mamumuge.kaunas@gmail.com. Tačiau atsisakę Jūs negausite puikių pasiūlymų.

JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMAS Laikydamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms įmonėms ir trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai vykdo svetainės administravimą, renginio, kuriame dalyvaujate, vykdymą, o taip pat Bankams ir įmonėms, kurios padeda apskaityti ir vykdyti atsiskaitymo operacijas su jumis. Mes galime pasinaudoti trečiosiomis šalimis, kad jos padėtų Mums tvarkyti ir analizuoti Jūsų asmeninę informaciją, padėtų suprasti, ką galime padaryti, norėdami patobulinti savo renginius bei paslaugas ir kontroliuoti konkrečias rinkodaros kampanijas arba efektyvumą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių Mes neduosime leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Turėkite omenyje, kad Mes galime būti priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai numato galiojantys įstatymai (pavyzdžiui, deklaruoti Valstybinei mokesčių inspekcijai už dalyvavimą Kauno Mamų mugėje jūsų gautas sumas ir atitinkamai mokėtinas gyventojų pajamų mokesčio sumas) arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA Mes įdiegėme protingas bei atitinkamas administracines, fizines ir technines saugumo priemones, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Mūsų žiniatinklio svetainės, Mes negalime būti atsakingi už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos apsaugą ir privatumą. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės privatumo politiką.

JŪSŲ ASMENS DUOMENIS SAUGOJIMO TERMINAI Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus ne ilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS Retkarčiais Mes peržiūrėsime šią Privatumo politiką ir galime ją keisti bei paskelbti savo svetainėje naują jos versiją. Rekomenduojame reguliariai, ypač prieš kiekvieną Kauno Mamų mugės renginį, lankytis šiame skyrelyje http://linaurus.lt/privatumo-politika/, kad galėtumėte susipažinti su aktualiausia informacija.

TEISĖS IR MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA Prašom nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų, jeigu norite susipažinti, kokius duomenis apie jus tvarkome ir kaip, o taip pat jeigu Jums ši Privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti Mums, jei: • nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; • norite gauti Mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją; • norite koreguoti, atnaujinti, apriboti arba pašalinti Mūsų turimą informaciją apie Jus; • norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus. Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises:

Pranešimus galite siųsti el. paštu: mamumuge.kaunas@gmail.com;

rašyti Mums adresu: Liepų 24, Kukečiai, Kelmės raj.;

skambinti telefonu: 865745056.

Taip pat jūs visada turite teisę Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

MUGĖS VYKDYTOJAS

MB Linaurus

Įmonės kodas 304966434